Kontakt
 
Har du några frågor eller vill göra en beställning är du
välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Vid förfrågan och beställningar kontaktar ni
restaurangchef Tina Alexandersson, 040 - 293 399

Ni når oss även via e-post, christer@ovanpa.se.
Eller sänd oss ett fax på 040 - 188 399

Välkommen!
www.dynamicdog.com